Loại sản phẩm: Phong bì

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: đỏ trắng

Phong cách: Đơn giản, hiện đại

(Visited 16 times, 1 visits today)